10 Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Toán Lớp 8 - Sở GD&ĐT Thái Bình

Bài 4. (3,0 điểm).
1. Cho tam giác ABC, trên tia BA lây điểm M, trên tia đôi của tia CA lây điểm N sao cho
BM = CN. Chứng minh răng đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.
2. Một hình thang cân có đường cao băng nửa tổng hai đáy, tính góc tạo bởi hai đường chéo hình
thang.
3. Các đường chéo một tứ giác chia tứ giác đó thành bốn tam giác, trong đó ba tam giác có diện
tích băng 30cm²;60cm²;90cm².
pdf 10 trang Lưu Chiến 27/07/2023 800
Bạn đang xem tài liệu "10 Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Toán Lớp 8 - Sở GD&ĐT Thái Bình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf10_de_thi_khao_sat_chat_luong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_8_so_gd.pdf