Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022

Bài 4. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), đường cao AH. M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. I là giao điểm của AH và MN.                    

a) Chứng minh MN là đường trung trực của AH.                                    

b) Kéo dài PN một đoạn NQ = NP. Xác định dạng tứ giác ABPQ.                      

c) Xác định dạng tứ giác MHPN.         

d) K là trung điểm của MN. Chứng minh B, K, Q thẳng hàng.    

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_2_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 2 Bài 1. Rút gọn: a) 2x 3x 2 x 2 2 b) x 2 x2 2x 4 2 x 1 1 x c) 2x 1 2 2 4x2 1 2x 1 2 Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 4x2 4xy y2 b) 9x3 9x2 y 4x 4y c) x3 2 3 x3 2 Bài 3. 1) Tìm x biết 2 x 2 x2 4x 4 2) Chứng minh rằng với bất kì bộ ba số tự nhiên liên tiếp nào thì tích của số thứ nhất và số thứ ba cũng bé hơn bình phương của số thứ hai 1 đơn vị. Bài 4. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), đường cao AH. M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. I là giao điểm của AH và MN. a) Chứng minh MN là đường trung trực của AH. b) Kéo dài PN một đoạn NQ = NP. Xác định dạng tứ giác ABPQ. c) Xác định dạng tứ giác MHPN.
  2. d) K là trung điểm của MN. Chứng minh B, K, Q thẳng hàng. 4 3 2 Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A a 2a 2a 2a 2 .