Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022

Bài 4 : (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho  BM=DN=1/3BD
a) Chứng minh rằng: ΔAMB = ΔCND
b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.
c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI
d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O
docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_giua_ki_1_toan_lop_8_de_3_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 3 Bài 1 : (2 điểm) Rút gọn các biểu thức: Bài 2 : (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: Bài 3 : (2 điểm) Tìm x, biết:
  2. Bài 4 : (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho a) Chứng minh rằng: ΔAMB = ΔCND b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành. c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O Bài 5 : (1 điểm) a) Tìm GTLN của biểu thức: A = 5 + 2xy + 14y - x2 - 5y2 - 2x b) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho B = 2n + 3n + 4n là số chính phương.