Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2021-2022

Câu 4 (1 điểm): Phòng khách nhà bạn Đức đang sơn lại nhà chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2017, gia đình bạn muốn mua các thùng nước sơn nhưng chưa biết phải mua bao nhiêu là đủ. Phòng khách nhà bạn Đức là một hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m và có một cửa ra vào có chiều rộng 1m, chiều cao 2m cùng một cửa sổ rộng 1m, cao 1,5m.

a) Hỏi nếu quét sơn căn phòng đó (gồm cả trần nhà, không tính phần ngoài phòng khách) thì diện tích cần quét là bao nhiêu mét vuông?

b) Biết một thùng sơn loại 18 lít thì có thể sơn được từ 70m2 đến 80m2 (sơn 2 lớp). Như vậy gia đình bạn Đức cần phải mua tối thiểu bao nhiêu thùng mới đủ sơn hết phòng khách?

Câu 5 (3,5 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, N, H lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

a) Chứng minh: tứ giác MNCB là hình thang cân.

b) Gọi D là điểm đối xứng của H qua N. Các tứ giác AHCD, ADNM là hình gì? Vì sao?

 c) Chứng minh: N là trọng tâm tam giác CMD.

 d) MD cắt AC tại E. Chứng minh: BN đi qua trung điểm của HE.

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 120
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_1_toan_lop_8_de_1_nam_hoc_2021.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 1 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Học kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 1 Câu 1 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 7x3 – 21x2 b) 5x + y2 – xy – 5y c) x2 + 3x + 3y – y2 d) 3x2(x + 2)2 – 6x(x + 2) Câu 2 (2 điểm): Tính và rút gọn: a) 7x + 5x2 + 5x(2 – x) b) (2x + 1)2 – (x – 2)2 Câu 3 (1,5 điểm): Tìm x biết: a) (4x – 8)(6 + 5x) = 0
  2. b) 12x – 8 + 4x(3x – 2) = 0 c) (x – 3)2 – 4x2 = 0 Câu 4 (1 điểm): Phòng khách nhà bạn Đức đang sơn lại nhà chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2017, gia đình bạn muốn mua các thùng nước sơn nhưng chưa biết phải mua bao nhiêu là đủ. Phòng khách nhà bạn Đức là một hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m và có một cửa ra vào có chiều rộng 1m, chiều cao 2m cùng một cửa sổ rộng 1m, cao 1,5m. a) Hỏi nếu quét sơn căn phòng đó (gồm cả trần nhà, không tính phần ngoài phòng khách) thì diện tích cần quét là bao nhiêu mét vuông? b) Biết một thùng sơn loại 18 lít thì có thể sơn được từ 70m2 đến 80m2 (sơn 2 lớp). Như vậy gia đình bạn Đức cần phải mua tối thiểu bao nhiêu thùng mới đủ sơn hết phòng khách? Câu 5 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, N, H lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. a) Chứng minh: tứ giác MNCB là hình thang cân. b) Gọi D là điểm đối xứng của H qua N. Các tứ giác AHCD, ADNM là hình gì? Vì sao? c) Chứng minh: N là trọng tâm tam giác CMD. d) MD cắt AC tại E. Chứng minh: BN đi qua trung điểm của HE.