Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022

Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH, gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH.

a) Chứng minh: Tứ giác AHBD là hình chữ nhật.                                   

b) Gọi E là điểm đối xứng của điểm B qua điểm H. 

Chứng minh: Tứ giác ADHE là hình bình hành.                                   

c) Kẻ EF vuông góc AC (F thuộc AC). Chứng minh: AH = HF.                                    

d) Gọi I là trung điểm của EC. Chứng minh: HFFI.         

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_1_toan_lop_8_de_2_nam_hoc_2021.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 2 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Học kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 2 Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính: a) (x – 2).(x2 + x + 1) b) (3x3 – 8x2 + 3x + 2):(3x + 1) Bài 2: (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 2x2y – 4xy2 b) 9x2 – 36y2 – 12x + 4 c) x2 – 5x – y2 + 5y d) 2x2 + x – 10 Bài 3: (0,5đ) Tìm số tự nhiên x để p = (x2 – 8)2 + 36 là một số nguyên tố. Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH, gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH. a) Chứng minh: Tứ giác AHBD là hình chữ nhật. b) Gọi E là điểm đối xứng của điểm B qua điểm H. Chứng minh: Tứ giác ADHE là hình bình hành.
  2. c) Kẻ EF vuông góc AC (F thuộc AC). Chứng minh: AH = HF. d) Gọi I là trung điểm của EC. Chứng minh: HFFI.