Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022

Bài 4 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB ,E là điểm đối xứng với H qua AC . Gọi I là giao điểm của AB và DH , K là giao điểm của AC và EH .
a) Tứ giác AIHK là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh ba điểm D,A,E thẳng hàng;
c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh AM vuông góc IK .
docx 3 trang Lưu Chiến 01/08/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_1_toan_lop_8_de_3_nam_hoc_2021.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 3 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Học kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 3 I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng Câu 1 : Kết quả của phép tính bằng: Câu 2 : Kết quả của phép tính là:
  2. Câu 3 : Cho ΔABC vuông tại A có AB = 4cm, BC = 5cm . Diện tích ΔABC bằng: A. 62 B. 102 C. 122 D. 202 Câu 4 : Hình bình hành ABCD có góc A bằng 2 lần góc B . Số đo góc D là: A. 60o B. 120o C. 30o D. 45o I. TỰ LUẬN (8 điểm): Bài 1 (1,5 điểm) : Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  3. Bài 2 (1,5 điểm) : a) Tìm x , biết: b) Thực hiện phép tính: Bài 3 (1,5 điểm) : a) Tính nhanh giá trị của biểu thức 552 + 452 + 90.55 ; b) Làm tính chia: (2x2y2 - 12xy3 + 6x2y) : 2xy c) Tìm số a để đa thức P = 42 - 7x + a chia hết cho đa thức Q = x - 1 ; Bài 4 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB ,E là điểm đối xứng với H qua AC . Gọi I là giao điểm của AB và DH , K là giao điểm của AC và EH . a) Tứ giác AIHK là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh ba điểm D,A,E thẳng hàng; c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh AM ⊥ IK . Bài 5 (0,5 điểm) : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :