Đề kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 66 (Có đáp án)

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC  vuông tại A. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC.
a/ Chứng minh tứ giác ADEC là hình thang vuông.
b/ Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh AFEC là hình bình hành.
c/ CF cắt AE tại M, DM cắt AC tại N. Chứng minh ADEN là hình chữ nhật.

 

docx 2 trang Ánh Mai 10/06/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 66 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_toan_lop_8_de_66_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 66 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 66 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TOÁN LỚP 8 Thời gian: 90 phút I. LÝ THUYẾT: ( 2 điểm) Câu 1: ( 1 điểm ) a) Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức? b) Áp dụng tính : (x + 2)( x + 2) Câu 2: ( 1 điểm ) a) Phát biểu định nghĩa hình vuông? b) Vẽ hình vuông ABCD? II. BÀI TOÁN: ( 8 điểm ) Bài 1: ( 1 điểm ) Rút gọn các phân thức sau: a) 2xy 4xy5 b) 3x(x 2) 4(x 2) Bài 2: ( 2 điểm ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2 – 25 2 b) x + 6x + 9 c) x3 – 2x2 – 4x + 8 Bài 3: ( 2 điểm ) Thực hiện phép chia a) ( x2 – 4x + 4 ): ( x – 2 ) b) ( x3 – 2x2 – 4x + 8 ) : ( x2 – 4 ) Bài 4: (3 điểm) Cho ABC vuông tại A. Gọi D,E lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC. a/ Chứng minh tứ giác ADEC là hình thang vuông. b/ Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh AFEC là hình bình hành. c/ CF cắt AE tại M, DM cắt AC tại N. Chứng minh ADEN là hình chữ nhật. Hết ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM I. LÝ Câu 1 THUYẾT: (1 điểm) a) Quy tắc đúng. 0.5đ (2 điểm) b) Áp dụng tính : ( x + 2 )( x + 2)= x2 + 4x +4
  2. 0.5đ Câu 2 (1 điểm) a) Phát biểu đúng định nghĩa hình bình hànvuông. 0.5đ b) Vẽ đúng hình vuông. 0.5đ II. BÀI Bài 1 Rút gọn các phân thức sau: TOÁN: (1 điểm) 2xy 1 a) (8 điểm) 4xy5 2y4 0.5đ 3x(x 2) 3x 0.5đ b) 4(x 2) 4 Bài 2 Phân tích đa thức thành nhân tử: (2 điểm) a) x2 – 25 = x2 – 52 = ( x + 5 )( x – 5 ) 0.75đ 2 2 b) x + 6x + 9 = ( x + 3 ) 0.5đ 3 2 2 c) x – 2x – 4x + 8 = x (x – 2 ) – 4(x – 2 ) 0.25đ = (x – 2 )(x2 – 4 ) 0.25đ = (x – 2 )(x – 2 )(x + 2) 0.25đ Hoặc: (x – 2 )2(x + 2) Bài 3 (2 điểm) Thực hiện phép tính a)(x2 – 4x + 4) : (x – 2) = ( x – 2)2 : ( x – 2) 0.5đ = x – 2 0.5đ 3 2 b) ( x – 2x – 4x + 8 ) : ( x2 – 4 ) 0.25đ = [x2 (x – 2 ) – 4(x – 2 )] : ( x2 – 4 ) 0.25đ 0.25đ 2 2 = (x – 2 )(x – 4 ) : ( x – 4 ) 0.25đ = x – 2 Lưu ý: (Học sinh có thể chia theo cách đặt phép tính) Bài 4 (3 điểm) Vẽ hình đúng (0,5 đ) a/ Chứng minh đúng: ADEC là hình thang vuông (0,75 đ) b/ Chứng minh đúng: AFEC là hình bình hành (0,75 đ) c/ Chứng minh đúng: ADEN là hình chữ nhật (1 đ) Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn tính điểm. Hết