Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Trường THCS Lĩnh Nam

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm): 

1. Giải phương trình: (3x – 2)(4x + 5) = 0

2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:

Bài 2: (1,5 điểm): Một người đi xe máy từ Đắk Lắk đến Đăk Nông với vận tốc trung bình 50km/h. Khi về người đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 16 phút. Tính độ dài quãng đường Đắk Lắk - Đắk Nông  và thời gian đi và về.

Bài 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A,

docx 2 trang Ánh Mai 06/02/2023 6180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Trường THCS Lĩnh Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8_truong_thcs_linh_nam.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Trường THCS Lĩnh Nam

  1. SỞ GD - ĐT QUẬN HOÀNG MAI KIỂM TRA HỌC KỲ II Trường THCS Lĩnh Nam Môn: Toán – Lớp: 8 I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất ghi vào giấy làm bài: Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ? x x 1 A. 0x + 2 = 0 B. 1 C. x + y = 0 D. x 3 x x x 1 1 x 3 x x x 1 Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình 1 là: x 3 x A. x 0 B. x 3 C. x 0 và x 3 D. x 0 và x -3 Câu 3: Nghiệm của bất phương trình 4–2x – 5 B. x –1 Câu 4: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? 0 2 ] //////////////////////////////////// A. x 2; B. x > 2 ; C. x 2 D. x <2 Câu 5: Nếu M’N’P’ DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào: M'N' M'P' M'N' N'P' A. B. . DE DF DE EF N'P' EF M'N' N'P' M'P' C. . D. DE M'N' DE EF DF
  2. Câu 6: Dựa vào hình vẽ bên, hãy cho biết x = ? A 2cm x D E A. 9cm. 4cm 6cm B. 6cm. 12cm B C C. 1cm. DE // BC D. 3cm. II. TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: (2,5 điểm): 1. Giải phương trình: (3x – 2)(4x + 5) = 0 2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: 2x 3 8x 11 . 2 6 Bài 2: (1,5 điểm): Một người đi xe máy từ Đắk Lắk đến Đăk Nông với vận tốc trung bình 50km/h. Khi về người đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 16 phút. Tính độ dài quãng đường Đắk Lắk - Đắk Nông và thời gian đi và về. Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, D BC DB a. Tính . DC b. Kẻ đường cao AH (H BC ). Chứng minh rằng: ΔAHB ΔCHA . S c.Tính AHB S CHA