Đề thi học kì 2 môn Vật lý Lớp 8 - Đề 8 (Có đáp án)

Câu 1: (1,5 điểm)
Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt
trong công thức?
Câu 2: (1,5 điểm)
Nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt giữa hai vật?
Câu 3: (2,5 điểm)
Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì
tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao?
Câu 4: (1 điểm)
Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?.
Câu 5: (3,5 điểm)
Một xoong nước bằng đồng có khối lượng 1kg chứa 3 lít nước ở 20oC. Muốn
đun sôi xoong nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?
pdf 2 trang Ánh Mai 08/03/2023 1620
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Vật lý Lớp 8 - Đề 8 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_mon_vat_ly_lop_8_de_8_co_dap_an.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Vật lý Lớp 8 - Đề 8 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 8 Đề bài Câu 1: (1,5 điểm) Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức? Câu 2: (1,5 điểm) Nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt giữa hai vật? Câu 3: (2,5 điểm) Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao? Câu 4: (1 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?. Câu 5: (3,5 điểm) Một xoong nước bằng đồng có khối lượng 1kg chứa 3 lít nước ở 20oC. Muốn đun sôi xoong nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? (Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 (J/kg.k) của nước là 4200(J/kg.K) Lời giải chi tiết Câu 1: (1,5 điểm) Công thức: P = A/t (1,0đ) Trong đó: (0,5đ) P - là công suất, đơn vị W A - là công thực hiện, đơn vị J. t - là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). Câu 2: (1,5 điểm) Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn (0,5đ) Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại (0,5đ)
  2. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào (0,5đ) Câu 3: (2,5 điểm) Đốt ở đáy ống (1,0đ) Vì lớp nước ở dưới đi lên, còn lớp nước ở trên đi xuống (0,5đ) Cứ như thế tất cả nước trong ống đều nóng lên (1,0đ) Câu 4: (1 điểm) Có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng lên 1oC cần truyền nhiệt lượng 4.200J. Câu 5: (3,5 điểm) Tóm tắt đúng (0,5đ) m1 = 1kg m2 = 3kg o t1 = 20 C o t2 = 100 C c1 = 380(J/kg.k) c2 = 4200(J/kg.k) Q = ? Giải: Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước tăng từ 20oC - 100oC là: (1,0đ) ADCT: Q1 = m1.c1.(t2 - t1) = 1.380.80 = 30400J Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ 20oC - 100oC là: (1,0đ) ADCT: Q2 = m2.c2.(t2 - t1) = 3.4200.80 = 1008000J Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là: (1,0đ) Q = Q1 + Q2 = 30400 + 1008000 = 1038400J = 1038,4 (kJ) Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: