Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

Câu 5 : Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH.

a) Chứng minh rằng tứ giác AHBD là hình chữ nhật.

b) Gọi E là điểm đối xứng của điểm B qua điểm H. Chứng minh tứ giác ADHE là hình bình hành.

docx 2 trang Lưu Chiến 01/08/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_1_toan_lop_8_de_4_nam_hoc_2021.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì 1 Toán Lớp 8 - Đề 4 - Năm học 2021-2022

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề khảo sát chất lượng Học kì 1 Năm học 2021 - 2022 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 4 Câu 1 : a) Tìm phân thức nghịch đảo của b) Tìm phân thức đối của c) Thực hiện phép tính Câu 2 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử: Câu 3 : Thực hiện phép tính rồi rút gọn kết quả (nếu có thể):
  2. Câu 4 : Cho phân thức . a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định. b) Rút gọn phân thức. Câu 5 : Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH. a) Chứng minh rằng tứ giác AHBD là hình chữ nhật. b) Gọi E là điểm đối xứng của điểm B qua điểm H. Chứng minh tứ giác ADHE là hình bình hành. Câu 6 : a) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài bằng chiều rộng. Người ta dùng gạch hình vuông cạnh 5dm để nát nền nhà đó, mỗi viên gạch giá 25000 đồng. Hỏi phải hết bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín nền nhà đó? (Các viên gạch được lát liền nhau, coi như không có khe hở). b) Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B.