Tổng hợp 12 đề thi học kì 2 môn Vật lí Lớp 8 - Năm học 2021-2022

Câu 1. Tại sao 1 kg hơi nước có thể tích lớn hơn 1 kg nước? Hãy chọn câu trả lời đúng 
nhất. 
A. Vì phân tử nước trong hơi nước có thể tích lớn hơn phân tử nước trong nước. 
B. Vì khối lượng riêng của hơi nước nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. 
C. Vì phân tử nước trong nước có khối lượng lớn hơn phân tử nước trong hơi nước. 
D. Vì khoảng cách giữa các phân tử nước trong hơi nước lớn hơn khoảng cách giữa 
các phân tử nước trong nước. 
Câu 2. Chọn câu sai 
A. Tính dẫn nhiệt của các chất có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. 
B. Chất dẫn nhiệt kém không có ý nghĩa trong đời sống và kĩ thuật, ta chỉ cần dẫn nhiệt 
tốt. 
C. Hiểu biết về tính dẫn nhiệt có thể dùng để giải thích những nhiện tượng trong tự 
nhiên. 
D. Sự dẫn nhiệt của một vật là sự truyền động năng từ hạt này đến hạt khác trong vật 
đó khi chúng va chạm nhau. 
Câu 3. Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 10C. Hãy 
cho biết 1 calo bằng bao nhiêu jun? 
A. 1 calo = 4200 J.  
B. 1 calo = 4,2 J.  
C. 1 calo = 42 J.


D. 1 calo = 42 kJ. 
Câu 4. Nhiệt lượng không cùng đơn vị với 
A. nhiệt độ. 
B. nhiệt năng. 
C. công cơ học. 
D. cơ năng. 
Câu 5. Trong các vật sau, vật nào không có động năng? 
A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn. 
B. Hòn bi lăn trên sàn nhà. 
C. Máy bay đang bay. 
D. Viên đạn đang bay. 
Câu 6. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết 
A. nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. 
B. phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn 
toàn. 
C. phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi 1 kg nhiên liệu bị đốt 
cháy hoàn toàn. 
D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần tỏa ra môi trường 
xung quanh khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

pdf 27 trang Ánh Mai 15/03/2023 1400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tổng hợp 12 đề thi học kì 2 môn Vật lí Lớp 8 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftong_hop_12_de_thi_hoc_ki_2_mon_vat_li_lop_8_nam_hoc_2021_20.pdf

Nội dung text: Tổng hợp 12 đề thi học kì 2 môn Vật lí Lớp 8 - Năm học 2021-2022

  1. Bộ 12 đề thi Vật Lí lớp 8 học kì 2 năm 2021 tải nhiều nhất – Đề 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 2 Năm học 2021 - 2022 Bài thi môn: Vật Lí lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi số 1) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất! Câu 1. Tại sao 1 kg hơi nước có thể tích lớn hơn 1 kg nước? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A. Vì phân tử nước trong hơi nước có thể tích lớn hơn phân tử nước trong nước. B. Vì khối lượng riêng của hơi nước nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. C. Vì phân tử nước trong nước có khối lượng lớn hơn phân tử nước trong hơi nước. D. Vì khoảng cách giữa các phân tử nước trong hơi nước lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử nước trong nước. Câu 2. Chọn câu sai A. Tính dẫn nhiệt của các chất có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. B. Chất dẫn nhiệt kém không có ý nghĩa trong đời sống và kĩ thuật, ta chỉ cần dẫn nhiệt tốt. C. Hiểu biết về tính dẫn nhiệt có thể dùng để giải thích những nhiện tượng trong tự nhiên. D. Sự dẫn nhiệt của một vật là sự truyền động năng từ hạt này đến hạt khác trong vật đó khi chúng va chạm nhau. Câu 3. Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 10C. Hãy cho biết 1 calo bằng bao nhiêu jun? A. 1 calo = 4200 J. B. 1 calo = 4,2 J. C. 1 calo = 42 J.
  2. D. 1 calo = 42 kJ. Câu 4. Nhiệt lượng không cùng đơn vị với A. nhiệt độ. B. nhiệt năng. C. công cơ học. D. cơ năng. Câu 5. Trong các vật sau, vật nào không có động năng? A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn. B. Hòn bi lăn trên sàn nhà. C. Máy bay đang bay. D. Viên đạn đang bay. Câu 6. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết A. nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. B. phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. C. phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần tỏa ra môi trường xung quanh khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Câu 7. Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hoá cơ năng? A. Động năng có thể chuyển hóa thành cơ năng. B. Thế năng có thể chuyển hóa thành động năng. C. Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn. D. Động năng chỉ có thể chuyển hóa thành thế năng. Câu 8. Hiện tượng khuếch tán là A. hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau. B. hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất nằm riêng biệt tách rời nhau. C. hiện tượng khi đổ nước vào cốc. D. hiện tượng cầu vồng.
  3. PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1. (1,5 điểm) Để kéo một vật có khổi lượng 72 kg lên cao 10 m, người ta dùng một máy kéo tời có công suất 1580 W và hiệu suất 75%. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên? Bài 2. (2,5 điểm) Người ta dùng bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 200C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg. Tính lượng dầu hoả cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu toả ra làm nóng nước và ấm. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 46.106 J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Bài 3. (2 điểm) Từ một độ cao h, người ta ném một viên bi lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là v0. Hãy mô tả chuyển động của viên bi và trình bày sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng của viên bi trong quá trình chuyển động cho đến khi viên bi rơi xuống mặt đất. HẾT Bộ 12 đề thi Vật Lí lớp 8 học kì 2 năm 2021 tải nhiều nhất – Đề 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 2 Năm học 2021 - 2022 Bài thi môn: Vật Lí lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi số 2) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất! Câu 1. Một bàn gỗ và một bàn nhôm có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Đó là vì A. ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhôm ít hơn từ bàn gỗ. B. tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bàn nhưng nhiệt độ của bàn nhôm tăng ít hơn.
  4. C. nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ. D. tay ta làm nhiệt độ bàn nhôm giảm xuống và làm nhiệt độ bàn gỗ tăng thêm. Câu 2. Hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết A. động cơ thực hiện công nhanh hay chậm. B. động cơ mạnh hay yếu. C. có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến đổi thành công có ích. D. nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ. Câu 3. Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. So sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên? A. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm. B. Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì. C. Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì. D. Nhiệt độ ba miếng bằng nhau. Câu 4. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra như thế nào? A. Xảy ra nhanh hơn. B. Xảy ra chậm hơn. C. Không thay đổi. D. Có thể xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn. Câu 5. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự: A. Hút nhiên liệu, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí. B. Thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu. C. Hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu. D. Hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí. Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng A. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác. B. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
  5. Bộ 12 đề thi Vật Lí lớp 8 học kì 2 năm 2021 tải nhiều nhất – Đề 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 2 Năm học 2021 - 2022 Bài thi môn: Vật Lí lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi số 1) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất! Câu 1. Tại sao 1 kg hơi nước có thể tích lớn hơn 1 kg nước? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A. Vì phân tử nước trong hơi nước có thể tích lớn hơn phân tử nước trong nước. B. Vì khối lượng riêng của hơi nước nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. C. Vì phân tử nước trong nước có khối lượng lớn hơn phân tử nước trong hơi nước. D. Vì khoảng cách giữa các phân tử nước trong hơi nước lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử nước trong nước. Câu 2. Chọn câu sai A. Tính dẫn nhiệt của các chất có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. B. Chất dẫn nhiệt kém không có ý nghĩa trong đời sống và kĩ thuật, ta chỉ cần dẫn nhiệt tốt. C. Hiểu biết về tính dẫn nhiệt có thể dùng để giải thích những nhiện tượng trong tự nhiên. D. Sự dẫn nhiệt của một vật là sự truyền động năng từ hạt này đến hạt khác trong vật đó khi chúng va chạm nhau. Câu 3. Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 10C. Hãy cho biết 1 calo bằng bao nhiêu jun? A. 1 calo = 4200 J. B. 1 calo = 4,2 J. C. 1 calo = 42 J.