Đề thi học kì 2 môn Vật lý Lớp 8 - Đề 5 (Có đáp án)

Cầu 2: (1,5 điểm) Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước vào một cốc nước. Dù
không khuây cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc có màu
mực. Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh hay chậm.
Cải thích hiện tượng trên.
Câu 3: (3,5 điểm)
a, Tính nhiệt lượng cân cung cấp để đun sôi một âm nhôm có khối lượng 240g
đựng 1,75lít nước ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là cị = 8801/kg.K,
của nước là ca = 42001/kg.K.
b, Bỏ 100g đồng ở 1200°C vào 500g nước ở 250C. Tìm nhiệt độ của nước khi có
cân băng nhiệt? Cho nhiệt dung riêng của đồng là 3801/kg.K.
Câu 4: (2 điểm) Đề đưa một vật có trọng lượng 420 N lên cao theo phương
thăng đứng bằng ròng rọc động, người công nhân phải kéo đầu đi một đoạn là
4m. Bỏ qua ma sát.
a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.
b. Tính công đưa vật lên.
pdf 3 trang Ánh Mai 08/03/2023 1560
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Vật lý Lớp 8 - Đề 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_mon_vat_ly_lop_8_de_5_co_dap_an.pdf